Upgrade DH
Upgrade DH: Poprawa wydajności sieci ciepłowniczych w Europie

Informacje i WydarzeniaWS5, Sesja 3 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Odtwarzanie systemu żywnościowego poprzez innowacje społeczne
WS5, Sesja 2 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wspieranie nowatorskich podejść współpracy w celu pobudzenia innowacji społecznych
WS5, Sesja 1 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wzrost społeczności wiejskich poprzez innowacje społeczne - polityki, koncepcje i czynniki
WS 1, Sesja 3 - Innowacyjne zastosowania nawozów opartych na biopaliwach w nowoczesnym rolnictwie
WS 1, Sesja 2 - Zamknięcie pętli: łańcuchy wartości recyklingu składników odżywczych i optymalizacja logistyki
WS 1, Sesja 1 - Wprowadzenie i główne trasy recyklingu: kompostowanie i trawienie
WS 3, Sesja 3 - Cyfryzacja w biogospodarce - przyszłe trendy i innowacje w biogospodarce cyfrowej
WS 3, Sesja 2 - Cyfryzacja w biogospodarce - zastosowania cyfryzacji w biogospodarce
WS 3, Sesja 1 - Cyfryzacja w biogospodarce - Wprowadzenie do cyfryzacji w biogospodarce
WS 2, Sesja 3 - Włączenie producentów surowców do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Innowacje i wyzwania w produkcji i mobilizacji biomasy
WS 2, Sesja 2 - Włączanie producentów surowców do łańcuchów wartości bioproduktów: Łańcuchy wartości i rynki - łączenie producentów i zainteresowanych stron
WS 2, Sesja 1 - Włączenie producentów pierwotnych do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Produkcja biomasy przez rolników i leśników
SCALE-UP Project Study Tour Unveils Potential in Strumica, North Macedonia
WS 4, Sesja 3 - Sesja szkoleniowa na temat wydajnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury Zrównoważony rozwój i czynniki polityczne dla regionalnej biogospodarki
WS4, Sesja 2 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i wyzwań użytkowników końcowych w lokalnym łańcuchu wartości
PYRAGRAF Website Kick-Off
WS 4, Sesja 1 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury: Wprowadzenie do wyzwań związanych z logistyką biomasy
How the Regional Bioeconomy Succeeds - Free Online Training for a Sustainable Economy
SCALE-UP Project Presented at Clustering Event Promoting European Bioeconomy Collaboration
SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme
angielski niemiecki bośniacki duński chorwacki włoski litewski polski niderlandzki


Projekt Upgrade DH ma na celu poprawę wydajności sieci ciepłowniczych w Europie poprzez wspieranie modernizacji wybranych lokalizacjach, które następnie można będzie odtworzyć w Europie.

Szczegółowe cele projektu Upgrade DH to:

  • Rozpoczęcie procesu modernizacji ośmiu wybranych systemów ciepłowniczych (wytwarzanie ciepła, dystrybucja ciepła i wykorzystanie ciepła) aż do etapu inwestycyjnego. Proces modernizacji obejmuje podniesienie efektywności, poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i sprzężenia sektorowego(*). Poziom podejmowanych procesów decyzyjnych dla każdego przypadku będzie dokładnie monitorowany.
  • Osiągnięcie oszczędnoci na poziomie minimum 190 GWh /rok i 77,000 ton ekwiwalentu CO₂ emisji gazów cieplarnianych.
  • Zwiększenie udziału ciepła odpadowego (obecnie 7% w przypadku wybranych miast) o ponad 6% oraz udziału ciepła ze źródeł odnawialnych (obecnie 28% w przypadku wybranych miast) o więcej niż 20% w miastach wybranych do projektu.
  • Powielenie proponowanych rozwiązań usprawniających w całej Europie za pośrednictwem stowarzyszeń partnerskich dla konsorcjów, a także za pośrednictwem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).
  • Sprzężenie Sektorowe, to współpraca kluczowych dla transformacji energetycznej odbiorców prywatnych, przymysłu i transportu.

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back