Upgrade DH
Upgrade DH: Poprawa wydajności sieci ciepłowniczych w Europie
angielski niemiecki bośniacki duński chorwacki włoski litewski polski niderlandzki


Projekt Upgrade DH ma na celu poprawę wydajności sieci ciepłowniczych w Europie poprzez wspieranie modernizacji wybranych lokalizacjach, które następnie można będzie odtworzyć w Europie.

Szczegółowe cele projektu Upgrade DH to:

  • Rozpoczęcie procesu modernizacji ośmiu wybranych systemów ciepłowniczych (wytwarzanie ciepła, dystrybucja ciepła i wykorzystanie ciepła) aż do etapu inwestycyjnego. Proces modernizacji obejmuje podniesienie efektywności, poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i sprzężenia sektorowego(*). Poziom podejmowanych procesów decyzyjnych dla każdego przypadku będzie dokładnie monitorowany.
  • Osiągnięcie oszczędnoci na poziomie minimum 190 GWh /rok i 77,000 ton ekwiwalentu CO₂ emisji gazów cieplarnianych.
  • Zwiększenie udziału ciepła odpadowego (obecnie 7% w przypadku wybranych miast) o ponad 6% oraz udziału ciepła ze źródeł odnawialnych (obecnie 28% w przypadku wybranych miast) o więcej niż 20% w miastach wybranych do projektu.
  • Powielenie proponowanych rozwiązań usprawniających w całej Europie za pośrednictwem stowarzyszeń partnerskich dla konsorcjów, a także za pośrednictwem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).
  • Sprzężenie Sektorowe, to współpraca kluczowych dla transformacji energetycznej odbiorców prywatnych, przymysłu i transportu.

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back