Upgrade DH
Upgrade DH: Poprawa wydajności sieci ciepłowniczych w Europie
angielski niemiecki bośniacki duński chorwacki włoski litewski polski niderlandzki


Projekt Upgrade DH ma na celu poprawę wydajności sieci ciepłowniczych w Europie poprzez wspieranie modernizacji wybranych lokalizacjach, które następnie można będzie odtworzyć w Europie.

Szczegółowe cele projektu Upgrade DH to:

  • Rozpoczęcie procesu modernizacji ośmiu wybranych systemów ciepłowniczych (wytwarzanie ciepła, dystrybucja ciepła i wykorzystanie ciepła) aż do etapu inwestycyjnego. Proces modernizacji obejmuje podniesienie efektywności, poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i sprzężenia sektorowego(*). Poziom podejmowanych procesów decyzyjnych dla każdego przypadku będzie dokładnie monitorowany.
  • Osiągnięcie oszczędnoci na poziomie minimum 190 GWh /rok i 77,000 ton ekwiwalentu CO₂ emisji gazów cieplarnianych.
  • Zwiększenie udziału ciepła odpadowego (obecnie 7% w przypadku wybranych miast) o ponad 6% oraz udziału ciepła ze źródeł odnawialnych (obecnie 28% w przypadku wybranych miast) o więcej niż 20% w miastach wybranych do projektu.
  • Powielenie proponowanych rozwiązań usprawniających w całej Europie za pośrednictwem stowarzyszeń partnerskich dla konsorcjów, a także za pośrednictwem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).
  • Sprzężenie Sektorowe, to współpraca kluczowych dla transformacji energetycznej odbiorców prywatnych, przymysłu i transportu.