Upgrade DH
Upgrade DH: Europos centralizuoto šilumos tiekimo tinklų veiklos atnaujinimas
anglų vokiečių bosnių danų kroatų italų lietuvių lenkų olandų


Projekto „Upgrade DH“ tikslas patobulinti Europoje esamų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų darbo našumą, remiant atrinktus demonstracinius modernizavimo atvejus, kuriuos galima būtų pakartoti Europoje.

Pagrindiniai projekto "Upgrade DH" tikslai yra šie:

  • Aštuonių centralizuoto šilumos tiekimo sistemų (šilumos gamybos, šilumos paskirstymo ir šilumos naudojimo) modernizavimo (modernizavimo metodų) iki investavimo etapo. Modernizavimo procesas apima efektyvumo priemonių, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimą ir sektorių apjungimą. Kiekvieno bandomojo atvejo atnaujinimo procese pasiektas sprendimų priėmimo lygis bus atidžiai stebimas.
  • Inicijavus aštuonis demonstracinius atvejus, daugiau kaip 190 Gwh/pirminės energijos ir 77,000 t CO2 ekvivalent. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sutaupymas.
  • Atliekų/likutinės šilumos  dalies padidinimas daugiau nei 6 %(šiuo metu 7 % demonstraciniuose atvejuose), o šilumos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalį -  daugiau kaip 20%, aštuoniuose demonstraciniuose atvejuose (šiuo metu 28% demonstraciniuose atvejuose).
  • Pakartotinis modernizavimo sprendimų pasiūlymas visoje Europoje per daugelį asociacijų, kurios yra konsorciumo partnerės, taip pat per Europos inovacijų ir technologijų platformas (ETIPs).
  • Konkrečių regioninių / nacionalinių veiksmų planų plėtojimas neefektyviems centralizuoto šilumos tiekimo tinklams modernizuoti, įtraukiant modernizavimo metodų rezultatus.

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back