Upgrade DH
Upgrade DH: Poprawa wydajności sieci ciepłowniczych w Europie

Informacje i WydarzeniaWS 1, Sesja 3 - Innowacyjne zastosowania nawozów opartych na biopaliwach w nowoczesnym rolnictwie
WS 1, Sesja 2 - Zamknięcie pętli: łańcuchy wartości recyklingu składników odżywczych i optymalizacja logistyki
WS 1, Sesja 1 - Wprowadzenie i główne trasy recyklingu: kompostowanie i trawienie
WS 3, Sesja 3 - Cyfryzacja w biogospodarce - przyszłe trendy i innowacje w biogospodarce cyfrowej
WS 3, Sesja 2 - Cyfryzacja w biogospodarce - zastosowania cyfryzacji w biogospodarce
WS 3, Sesja 1 - Cyfryzacja w biogospodarce - Wprowadzenie do cyfryzacji w biogospodarce
WS 2, Sesja 3 - Włączenie producentów surowców do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Innowacje i wyzwania w produkcji i mobilizacji biomasy
WS 2, Sesja 2 - Włączanie producentów surowców do łańcuchów wartości bioproduktów: Łańcuchy wartości i rynki - łączenie producentów i zainteresowanych stron
WS 2, Sesja 1 - Włączenie producentów pierwotnych do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Produkcja biomasy przez rolników i leśników
SCALE-UP Project Study Tour Unveils Potential in Strumica, North Macedonia
WS 4, Sesja 3 - Sesja szkoleniowa na temat wydajnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury Zrównoważony rozwój i czynniki polityczne dla regionalnej biogospodarki
WS4, Sesja 2 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i wyzwań użytkowników końcowych w lokalnym łańcuchu wartości
PYRAGRAF Website Kick-Off
WS 4, Sesja 1 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury: Wprowadzenie do wyzwań związanych z logistyką biomasy
How the Regional Bioeconomy Succeeds - Free Online Training for a Sustainable Economy
SCALE-UP Project Presented at Clustering Event Promoting European Bioeconomy Collaboration
SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme
SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme
SCALE-UP Extends Deadline for Call for Expressions of Interest to Boost Regional Bio-Based Solutions Innovation
SCALE-UP Project Showcased at Expobiomasa Professional Fair
Second Regional Platform Meeting for Bioeconomy Held in Strumica, North Macedonia
SCALE-UP Project Launches Regional Platforms for Bio-based Innovation
CTA leads the Andalusian Bioeconomy Platform of the European project SCALE-UP
Northern Sweden as a model and inspiration
First regional platform meeting in Strumica, North Macedonia
TMG Organized the Austrian Regional Platform Kickoff Meeting
SCALE-UP Community of Practice Meeting
SCALE-UP Cross-regional Assessment Workshop: presentations and report available
Spotkanie inauguracyjne SCALE-UP
3.05.-4.05 2018: Upgrade DH – spotkanie inauguracyjne
PYRAGRAF Website Kick-Off
angielski niemiecki bośniacki duński chorwacki włoski litewski polski niderlandzki

Projekt Upgrade DH będzie wspierać i rozpocznie proces modernizacji ośmiu wybranych systemów ciepłowniczych w Europie w następujących krajach: Bośnia i Hercegowina, Dania, Chorwacja, Niemcy, Włochy, Litwa, Polska i Holandia i będzie stanowił podstawę do powielania w innych miastach.

Podstawą projektu Upgrade DH jest zbiór doświadczeń z niedawno zmodernizowanych sieci ciepłowniczych i najlepszych praktyk, narzędzi oraz mechanizmów do diagnozowania I ich modernizacji. Zastosowane zostaną innowacyjne modele biznesowe i organizacyjne, wspierany będzie proces modernizacji wybranych sieci ciepłowniczych, zostaną zorganizowane środki służące zwiększeniu potencjału w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczych, finansowania i modeli biznesowych, a także opracowane zostaną krajowe i regionalne plany działania. Ponadto zostanie przeprowadzona kampania wizerunkowa dla nowoczesnych sieci ciepłowniczych.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back