Upgrade DH
Upgrade DH: Nadogradnja perfomansi sistema daljinskog grijanja u Evropi
engleski njemački bosanski danski hrvatski italijanski litvanski poljski holandski


Upgrade DH projekat ima za cilj da poboljša performanse postojećih sistema daljinskog grijanja u Evropi, podržavajući izabrane demo slučajeve za nadogradnju, a što se može replicirati i u drugim evropskim gradovima.

Konkretnije, ciljevi Upgrade DH projekta su:

  • Pokrenuti proces nadogradnje za osam sistema daljinskog grijanja (proizvodnja topline, distribucija topline i korištenje topline) do investicione faze. Proces nadogradnje uključuje mjere efikasnosti, integraciju obnovljivih izvora energije i povezivanje više različitih sektora. Stepen donošenja odluka u procesima nadogradnje svakog demo slučaja će biti pomno praćen.
  • Inicirati uštede od 190 GWh primarne energije i smanjiti emisije CO2ekv za 77.000 t godišnje koje bi se postigle realizacijom nadogradnje osam demo slučajeva.
  • Povećati udio otpadne topline (trenutno 7% u demo slučajevima) za više od 6%, te udio topline bazirane na obnovljivim izvorima energije (trenutno 28% u demo slučajevima) za više od 20% u osam demo slučajeva.
  • Primijeniti predložena rješenja za nadogradnju širom Evrope kroz različite asocijacije za repliciranje, kao i kroz evropske platforme za inovacije i tehnologiju (ETIP).
  • Razviti konkretne regionalne/nacionalne akcione planove za nadogradnju neefikasnih sistema daljinskog grijanja uključivanjem rezultata poduhvata nadogradnje.

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back