Upgrade DH
Upgrade DH: Nadogradnja perfomansi sistema daljinskog grijanja u Evropi
engleski njemački bosanski danski hrvatski talijanski litvanski poljski holandski


Upgrade DH projekat ima za cilj da poboljša performanse postojećih sistema daljinskog grijanja u Evropi, podržavajući izabrane demo slučajeve za nadogradnju, a što se može replicirati i u drugim evropskim gradovima.

Konkretnije, ciljevi Upgrade DH projekta su:

  • Pokrenuti proces nadogradnje za osam sistema daljinskog grijanja (proizvodnja topline, distribucija topline i korištenje topline) do investicione faze. Proces nadogradnje uključuje mjere efikasnosti, integraciju obnovljivih izvora energije i povezivanje više različitih sektora. Stepen donošenja odluka u procesima nadogradnje svakog demo slučaja će biti pomno praćen.
  • Inicirati uštede od 190 GWh primarne energije i smanjiti emisije CO2ekv za 77.000 t godišnje koje bi se postigle realizacijom nadogradnje osam demo slučajeva.
  • Povećati udio otpadne topline (trenutno 7% u demo slučajevima) za više od 6%, te udio topline bazirane na obnovljivim izvorima energije (trenutno 28% u demo slučajevima) za više od 20% u osam demo slučajeva.
  • Primijeniti predložena rješenja za nadogradnju širom Evrope kroz različite asocijacije za repliciranje, kao i kroz evropske platforme za inovacije i tehnologiju (ETIP).
  • Razviti konkretne regionalne/nacionalne akcione planove za nadogradnju neefikasnih sistema daljinskog grijanja uključivanjem rezultata poduhvata nadogradnje.