Upgrade DH
Upgrade DH: Poprawa wydajności sieci ciepłowniczych w Europie

Informacje i WydarzeniaWS5, Sesja 3 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Odtwarzanie systemu żywnościowego poprzez innowacje społeczne
WS5, Sesja 2 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wspieranie nowatorskich podejść współpracy w celu pobudzenia innowacji społecznych
WS5, Sesja 1 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wzrost społeczności wiejskich poprzez innowacje społeczne - polityki, koncepcje i czynniki
WS 1, Sesja 3 - Innowacyjne zastosowania nawozów opartych na biopaliwach w nowoczesnym rolnictwie
WS 1, Sesja 2 - Zamknięcie pętli: łańcuchy wartości recyklingu składników odżywczych i optymalizacja logistyki
WS 1, Sesja 1 - Wprowadzenie i główne trasy recyklingu: kompostowanie i trawienie
WS 3, Sesja 3 - Cyfryzacja w biogospodarce - przyszłe trendy i innowacje w biogospodarce cyfrowej
WS 3, Sesja 2 - Cyfryzacja w biogospodarce - zastosowania cyfryzacji w biogospodarce
WS 3, Sesja 1 - Cyfryzacja w biogospodarce - Wprowadzenie do cyfryzacji w biogospodarce
WS 2, Sesja 3 - Włączenie producentów surowców do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Innowacje i wyzwania w produkcji i mobilizacji biomasy
WS 2, Sesja 2 - Włączanie producentów surowców do łańcuchów wartości bioproduktów: Łańcuchy wartości i rynki - łączenie producentów i zainteresowanych stron
WS 2, Sesja 1 - Włączenie producentów pierwotnych do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Produkcja biomasy przez rolników i leśników
SCALE-UP Project Study Tour Unveils Potential in Strumica, North Macedonia
WS 4, Sesja 3 - Sesja szkoleniowa na temat wydajnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury Zrównoważony rozwój i czynniki polityczne dla regionalnej biogospodarki
WS4, Sesja 2 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i wyzwań użytkowników końcowych w lokalnym łańcuchu wartości
PYRAGRAF Website Kick-Off
WS 4, Sesja 1 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury: Wprowadzenie do wyzwań związanych z logistyką biomasy
How the Regional Bioeconomy Succeeds - Free Online Training for a Sustainable Economy
SCALE-UP Project Presented at Clustering Event Promoting European Bioeconomy Collaboration
SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme
SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme
SCALE-UP Extends Deadline for Call for Expressions of Interest to Boost Regional Bio-Based Solutions Innovation
SCALE-UP Project Showcased at Expobiomasa Professional Fair
Second Regional Platform Meeting for Bioeconomy Held in Strumica, North Macedonia
SCALE-UP Project Launches Regional Platforms for Bio-based Innovation
CTA leads the Andalusian Bioeconomy Platform of the European project SCALE-UP
Northern Sweden as a model and inspiration
First regional platform meeting in Strumica, North Macedonia
TMG Organized the Austrian Regional Platform Kickoff Meeting
SCALE-UP Community of Practice Meeting
SCALE-UP Cross-regional Assessment Workshop: presentations and report available
Spotkanie inauguracyjne SCALE-UP
3.05.-4.05 2018: Upgrade DH – spotkanie inauguracyjne
PYRAGRAF Website Kick-Off
angielski niemiecki bośniacki duński chorwacki włoski litewski polski niderlandzki

WS5, Sesja 3 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Odtwarzanie systemu żywnościowego poprzez innowacje społeczneWprowadzenie

Nasz system żywnościowy odzwierciedla cechy społeczeństwa i dynamikę władzy. Innowacje społeczne mają moc kształtowania naszego systemu żywnościowego. Otwierają one możliwości wzdłuż całego łańcucha żywnościowego, tworzą nowe partnerstwa i zwiększają zrównoważenie systemów żywnościowych.
Przykłady innowacji społecznych w systemie żywnościowym obejmują spółdzielnie spożywcze, platformy do dzielenia się żywnością lub rolnictwo wspierane przez społeczność.

 

Rejestracja

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszym programie szkoleniowym i czekamy na Państwa rejestrację!

Zarejestruj się tutaj

 

Agenda jest nadchodząca


WS5, Sesja 2 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wspieranie nowatorskich podejść współpracy w celu pobudzenia innowacji społecznychWprowadzenie

Innowacja społeczna wymaga wspólnych działań, aby wywierać wpływ i wywoływać zmiany w relacjach społecznych i systemie rządzenia. Aby było transformatywne, potrzebne są nowatorskie podejścia współpracy i procesy partycypacyjne, które angażują interesariuszy wielu aktorów w celu rozwiązania potrzeb społecznych, wzmocnienia społeczności i poprawy warunków dobrobytu na obszarach wiejskich.

Budowanie współpracy między aktorami jest kluczowe dla rozwoju innowacji społecznych. Krzyżowa zapylanie i koordynacja wspólnych działań w celu budowania synergii między projektami UE mogą przyspieszyć biogospodarkę i innowacje społeczne. Może to zwiększyć świadomość, poprawić wzajemne uczenie się, zwiększyć networking i wymianę wiedzy, co przyczynia się do wspierania tworzenia nowych powiązań między społecznościami wiejskimi a interesariuszami innowacji oraz rozwoju współpracy międzysektorowej.

 

Rejestracja

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszym programie szkoleniowym i czekamy na Państwa rejestrację!

Zarejestruj się tutaj

 

Agenda jest nadchodząca


WS5, Sesja 1 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wzrost społeczności wiejskich poprzez innowacje społeczne - polityki, koncepcje i czynnikiWprowadzenie

Innowacje społeczne to nowe pomysły, które odpowiadają na potrzeby społeczne, tworzą relacje społeczne i wspierają tworzenie nowych współprac. Wspierane przez politykę publiczną i programy wsparcia, stanowią one przestrzeń do radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi i poprawy systemu społecznego. Dlatego zrozumienie innowacji społecznych w kontekście wiejskiej bioekonomii (wiejskie innowacje społeczne) ma duże znaczenie dla rozwiązania różnych problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych poprzez oparte na społecznościach regionalne rozwijanie bioekonomii.

 

Rejestracja

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w naszym programie szkoleniowym i czekamy na Państwa rejestrację!

Zarejestruj się tutaj

 

Agenda


WS 1, Sesja 3 - Innowacyjne zastosowania nawozów opartych na biopaliwach w nowoczesnym rolnictwieWt, 23 kwietnia 2024 | 09:30 - 12:00 AM CEST | Online

 

Wprowadzenie

Aby poradzić sobie z wyzwaniami produkcji tradycyjnych nawozów, które w dużej mierze polegają na paliwach kopalnych i borykają się z nadchodzącymi niedoborami fosforanów, alternatywy oparte na biopaliwach dla nawozów oferują obiecujące rozwiązanie. Jednakże, bariery takie jak świadomość decydentów politycznych, luki w wiedzy interesariuszy oraz brak wsparcia finansowego utrudniają ich przyjęcie. Szkolenie to wyposaży uczestników w niezbędne informacje do rozwiązania tych problemów i promowania recyklingu składników odżywczych w cyrkularnej bioekonomii.

 

Rejestracja

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym programie szkoleniowym i z niecierpliwością oczekujemy Państwa rejestracji!

Zarejestruj się tutaj

 

Agenda