Upgrade DH
Upgrade DH: Unaprjeđivanje centraliziranih toplinskih sustava u Europi
engleski njemački bosanski danski hrvatski talijanski litavski poljski nizozemski


Cilj UpgradeDH projekta je podržati unaprjeđenje odabranih postojećih centraliziranih toplinskih sustava u Europi te replicirati aktivnosti na ostale sustave u Europi.

Specifični ciljevi UpgradeDH projekta su:

  • Pokrenuti unaprjeđenje za osam odabranih centraliziranih toplinskih sustava (proizvodnja, distribucija i krajnje korištenje topline) do faze investicije. Proces unaprjeđenja uključuje mjere za povećanje učinkovitosti, iskorištavanje obnovljivih izvora energije te integraciju energetskih sektora. Napredak procesa će se pažljivo pratiti tijekom trajanja projekta.
  • Uštediti više od 190 GWh/god primarne energije te 77 000 t CO2equiv emisija stakleničkih plinova pokretanjem unaprjeđenja u demonstracijskim primjerima.
  • Povećati udio otpadne topline (trenutno 7%) za više od 6% te udio obnovljive topline (trenutno 28%) za više od 20% u osam demonstracijskih primjera.
  • Replicirati predložena rješenja za unaprjeđenje centraliziranih toplinskih sustava u cijeloj Europi uz pomoć lobističkih organizacija te preko Europskih inovacijskih i tehnoloških platforma (ETIP).
  • Razviti konkretne regionalne/nacionalne akcijske planove za unaprjeđenje neučinkovitih centraliziranih toplinskih sustava korištenje rezultata projekta.