Upgrade DH
Upgrade DH: Poprawa wydajności sieci ciepłowniczych w Europie

Informacje i WydarzeniaWS5, Sesja 3 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Odtwarzanie systemu żywnościowego poprzez innowacje społeczne
WS5, Sesja 2 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wspieranie nowatorskich podejść współpracy w celu pobudzenia innowacji społecznych
WS5, Sesja 1 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wzrost społeczności wiejskich poprzez innowacje społeczne - polityki, koncepcje i czynniki
WS 1, Sesja 3 - Innowacyjne zastosowania nawozów opartych na biopaliwach w nowoczesnym rolnictwie
WS 1, Sesja 2 - Zamknięcie pętli: łańcuchy wartości recyklingu składników odżywczych i optymalizacja logistyki
WS 1, Sesja 1 - Wprowadzenie i główne trasy recyklingu: kompostowanie i trawienie
WS 3, Sesja 3 - Cyfryzacja w biogospodarce - przyszłe trendy i innowacje w biogospodarce cyfrowej
WS 3, Sesja 2 - Cyfryzacja w biogospodarce - zastosowania cyfryzacji w biogospodarce
WS 3, Sesja 1 - Cyfryzacja w biogospodarce - Wprowadzenie do cyfryzacji w biogospodarce
WS 2, Sesja 3 - Włączenie producentów surowców do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Innowacje i wyzwania w produkcji i mobilizacji biomasy
WS 2, Sesja 2 - Włączanie producentów surowców do łańcuchów wartości bioproduktów: Łańcuchy wartości i rynki - łączenie producentów i zainteresowanych stron
WS 2, Sesja 1 - Włączenie producentów pierwotnych do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Produkcja biomasy przez rolników i leśników
SCALE-UP Project Study Tour Unveils Potential in Strumica, North Macedonia
WS 4, Sesja 3 - Sesja szkoleniowa na temat wydajnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury Zrównoważony rozwój i czynniki polityczne dla regionalnej biogospodarki
WS4, Sesja 2 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i wyzwań użytkowników końcowych w lokalnym łańcuchu wartości
PYRAGRAF Website Kick-Off
WS 4, Sesja 1 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury: Wprowadzenie do wyzwań związanych z logistyką biomasy
How the Regional Bioeconomy Succeeds - Free Online Training for a Sustainable Economy
SCALE-UP Project Presented at Clustering Event Promoting European Bioeconomy Collaboration
SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme
angielski niemiecki bośniacki duński chorwacki włoski litewski polski niderlandzki

SDHp2m: Solar District Heating (SDH) and actions from Policy to Market. (www.solar-district-heating.eu)

4DH:4th generation district heating (www.4dh.eu)

SmartReFlex:Smart and flexible 100% renewable district heating and cooling systems for European cities (www.smartreflex.eu)

DHC+ – District Heating and Cooling Technology Platform (www.dhcplus.eu)

STRATEGO: Heating and Cooling accounts for nearly half of the final energy consumption in Europe today (www.stratego-project.eu)

CoolHeating: Small modular renewable heating and cooling grids for communities in South-Eastern Europe. (www.coolheating.eu)

Heat Roadmap Europe: A low-carbon heating and cooling strategy for Europe (www.heatroadmap.eu)

progRESsHEAT: Fostering the use of renewable energies for heating & cooling (www.progressheat.eu)

PlanHeat:Integrated tool for empowering public authorities in the development of sustainable plans for low carbon heating and cooling (http://planheat.eu)

THERMOS: Thermal Energy Resource Modelling and Optimisation System (www.thermos-project.eu/home/)

HotMaps: The open source mapping and planning tool for heating and cooling (www.hotmaps-project.eu)

KeepWarm: Improving the performance of district heating systems in Central and Eastern Europe (www.keepwarmeurope.eu)

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back