Upgrade DH
Upgrade Dh: Upgrading the Performance of District Heating Networks in Europe
engelsk tysk bosnisk dansk kroatisk italiensk litauisk polsk nederlandsk


Formålet med Upgrade DH-projektet er at forbedre udvalgte eksisterende europæiske fjernvarmenetværks ydeevne igennem følgende aktiviteter og mål som kan blive videre udbredt i Europa:

  • At igangsætte opgraderingsprocessen for 8 fjernvarme systemer (produktion, distribution og varmeforbugersiden) og forberede opgraderingsprojekter frem investeringsfasen. Opgraderingen inkludere energieffektiviseringstiltag, øget anvendelse af vedvarende energikilder og samspillet med de overordnede systemer. Hvor langt man når i hvert enkelt demoprojekt vil blive målt og evalueret.
  • At spare 190 GWh pr år i primær energi og 77,000 t CO2equiv. drivhusgas emissioner fra de otte igangsatte demonstrationsprojekter.
  • At øge andelen af affalds-/overskudsvarme (fra de nuværende 7% i demonstrationsanlæggene til 13%) og øge andelen af vedvarende energi fra 28% i demonstrationsanlæggene til 48% og derover.
  • At projektet skal lede til gentagelse af de demonstrerede opgraderingsløsninger udbredt i Europa gennem såvel konsortiepartnere som gennem formidling gennem branceorganisationer herunder de Europæiske innovations og teknologi platforme (ETIPs).
  • At udvikle regionale/nationale handlingsplaner for opgradering af fjernvarmesystemer ved indpasning af resultaterne fra opgraderings.

 

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back