Upgrade DH
Upgrade Dh: Upgrading the Performance of District Heating Networks in Europe
engelsk tysk bosnisk dansk kroatisk italiensk litauisk polsk hollandsk


Formålet med Upgrade DH-projektet er at forbedre udvalgte eksisterende europæiske fjernvarmenetværks ydeevne igennem følgende aktiviteter og mål som kan blive videre udbredt i Europa:

  • At igangsætte opgraderingsprocessen for 8 fjernvarme systemer (produktion, distribution og varmeforbugersiden) og forberede opgraderingsprojekter frem investeringsfasen. Opgraderingen inkludere energieffektiviseringstiltag, øget anvendelse af vedvarende energikilder og samspillet med de overordnede systemer. Hvor langt man når i hvert enkelt demoprojekt vil blive målt og evalueret.
  • At spare 190 GWh pr år i primær energi og 77,000 t CO2equiv. drivhusgas emissioner fra de otte igangsatte demonstrationsprojekter.
  • At øge andelen af affalds-/overskudsvarme (fra de nuværende 7% i demonstrationsanlæggene til 13%) og øge andelen af vedvarende energi fra 28% i demonstrationsanlæggene til 48% og derover.
  • At projektet skal lede til gentagelse af de demonstrerede opgraderingsløsninger udbredt i Europa gennem såvel konsortiepartnere som gennem formidling gennem branceorganisationer herunder de Europæiske innovations og teknologi platforme (ETIPs).
  • At udvikle regionale/nationale handlingsplaner for opgradering af fjernvarmesystemer ved indpasning af resultaterne fra opgraderings.