Upgrade DH
Upgrade DH: Poprawa wydajności sieci ciepłowniczych w Europie

Informacje i WydarzeniaWS5, Sesja 3 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Odtwarzanie systemu żywnościowego poprzez innowacje społeczne
WS5, Sesja 2 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wspieranie nowatorskich podejść współpracy w celu pobudzenia innowacji społecznych
WS5, Sesja 1 - Innowacje społeczne na obszarach wiejskich: Wzrost społeczności wiejskich poprzez innowacje społeczne - polityki, koncepcje i czynniki
WS 1, Sesja 3 - Innowacyjne zastosowania nawozów opartych na biopaliwach w nowoczesnym rolnictwie
WS 1, Sesja 2 - Zamknięcie pętli: łańcuchy wartości recyklingu składników odżywczych i optymalizacja logistyki
WS 1, Sesja 1 - Wprowadzenie i główne trasy recyklingu: kompostowanie i trawienie
WS 3, Sesja 3 - Cyfryzacja w biogospodarce - przyszłe trendy i innowacje w biogospodarce cyfrowej
WS 3, Sesja 2 - Cyfryzacja w biogospodarce - zastosowania cyfryzacji w biogospodarce
WS 3, Sesja 1 - Cyfryzacja w biogospodarce - Wprowadzenie do cyfryzacji w biogospodarce
WS 2, Sesja 3 - Włączenie producentów surowców do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Innowacje i wyzwania w produkcji i mobilizacji biomasy
WS 2, Sesja 2 - Włączanie producentów surowców do łańcuchów wartości bioproduktów: Łańcuchy wartości i rynki - łączenie producentów i zainteresowanych stron
WS 2, Sesja 1 - Włączenie producentów pierwotnych do łańcuchów wartości opartych na biotechnologii: Produkcja biomasy przez rolników i leśników
SCALE-UP Project Study Tour Unveils Potential in Strumica, North Macedonia
WS 4, Sesja 3 - Sesja szkoleniowa na temat wydajnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury Zrównoważony rozwój i czynniki polityczne dla regionalnej biogospodarki
WS4, Sesja 2 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i wyzwań użytkowników końcowych w lokalnym łańcuchu wartości
PYRAGRAF Website Kick-Off
WS 4, Sesja 1 - Sesja szkoleniowa na temat efektywnej regionalnej logistyki biomasy i infrastruktury: Wprowadzenie do wyzwań związanych z logistyką biomasy
How the Regional Bioeconomy Succeeds - Free Online Training for a Sustainable Economy
SCALE-UP Project Presented at Clustering Event Promoting European Bioeconomy Collaboration
SCALE-UP Initiative Selects 12 Promising Bio-based Solutions for Innovation Support Programme
angielski niemiecki bośniacki duński chorwacki włoski litewski polski niderlandzki

Grudziądz, Polska

Grudziądz jest miastem leżącym nad Wisłą z populacją 96.042 mieszkańców (2010 r.) Leży w województwie kujawsko-pomorskim.

Brama wodna i mury miasta w Grudziądzu, zdjęcie Łukasz Dąbrowski – Own work, CC BY-SA 4.0,

Miejska sieć ciepłownicza OPEC-SYSTEM, ze względu na podłużny kształt miasta, podzielona została na dwie sieci północ i południe (Pn i Pd). Są one zasilane ze wspólnego źródła Elektrociepłownia Łąkowa umiejscowionego w centralnej części Grudziądzu.

Parametry techniczne miejskiej sieci ciepłowniczej (sezon grzewczy 2016/2017):

  • Temperatura czynnika grzewczego: 114/60 °C (sieć południe) and 108/60 °C (sieć północ),   lato 68°C,
  • Maksymalny średniodobowy strumień masy czynnika grzewczego:   sezon ghrzewczy: 1688 t / h,   lato: 292 t/h
  • Maksymalna średnica sieci: DN600,
  • Całkowita długość sieci ciepłowniczej to 98.9 km, gdzie 44.9 km (45%) to sieć preizolowana.
  • 667 węzłów ciepłowniczych przyłączonych do sieci, gdzie 498 to węzły indywidualne, a 95 to węzły grupowe.

System ciepłowniczy jest regulowany w sposób ilościowo - jakościowy. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca. W zależności od temperatury zewnętrznej regulowane są parametry wody zasilającej system ciepłowniczy. Podstawą regulacji jest tabela temperatur. Źródłem ciepła jest Elektrociepłownia Łąkowa należąca do OPEC-INEKO Sp. z o.o. w Grudziądzu. Jest ona źródłem produkującym ciepło w postaci gorącej wody i pary technologicznej oraz energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. Ciepło w postaci gorącej wody produkowane jest na potrzeby miejskiego systemy ciepłowniczego OPEC-SYSTEM , natomiast w postaci pary technologicznej na potrzeby odbiorców — Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. i OPEC-BIO Sp. z o.o. Produkowana energia elektryczna wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na potrzeby własne natomiast nadwyżka produkcji sprzedawana jest do odbiorcy Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. oraz spółki obrotu.

W skład Elektrociepłowni Łąkowa (EC) o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej i 156,8 MWi oraz zainstalowanej mocy elektrycznej 18 MWe wchodzą:

  • Ciepłownia Łąkowa I (CŁI) z kotłem wodnym typu WR-10 (K7) — I 1 ,6MW, podłączonym do emitora stalowego o wysokości 40 m
  • Ciepłownia Łąkowa II (CŁII) z trzema kotłami parowymi typu OR-32 (Kl, K2, K3) oraz dwoma kotłami wodnymi typu WR-25 (K4, K5) — l45,2MW, podłączonymi do wspólnego emitora betonowego o wysokości 82 m
  • Trzy turbozespoly (TUP 6, TP 6, TUK 6) — I 8MW.

W kotłach K1 i K3 spalana jest biomasa lub węgiel kamienny, przy czym w tym samym czasie w danym kotle spalany jest tylko jeden rodzaj paliwa. W kotłach K2, K4, K5 iK7 spalany jest wyłącznie węgiel kamienny Wszystkie kotły są kotłami rusztowymi spalającymi węgiel kamienny sortymentów miałowych.

Aby poprawić wydajność sieci, temperaturę i ciśnienie sieci należy dynamicznie optymalizować. Obecnie około 50% mieszkańców korzysta z ciepła z sieci ciepłowniczej, podczas gdy jakość powietrza jest głównym wyzwaniem. Dlatego główna poprawa jest identyfikowana jako intensyfikacja działań związanych z zastąpieniem lokalnych kotłów siecią ciepłowniczą. Co więcej, około 10% podłączonych odbiorców nadal produkuje ciepłą wodę użytkową w domowych kotłach gazowych.

Ze względu na zróżnicowane zapotrzebowanie na ciepło przez największego klienta przemysłowego, należy rozważyć zastosowanie jednostki do przechowywania ciepła. Magazynowanie ciepła pozwoliłoby uniknąć przegrzania sieci spowodowanego zwiększonym zużyciem ciepła przez przemysł.

Ciepłownia Łąkowa w Grudziądzu, zdjęcie Mariusz Nasieniewski

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back