Upgrade DH
Upgrade DH: Nadogradnja perfomansi sistema daljinskog grijanja u Evropi
engleski njemački bosanski danski hrvatski italijanski litvanski poljski holandski

3.05.-4.05 2018: Upgrade DH Kick-off meetingKick-off meeting Upgrade DH projekta održan je 3.-4. maja 2018. godine u Minhenu, Njemačka. Pod koordinacijom WIP-a, konzorcij je isplanirao program rada za naredne tri godine projekta i fokusirao se na rad u narednih 6 mjeseci. Kick-off meeting je bio inicijalni sastanak samo za članove konzorcija.