Upgrade DH
Upgrade DH: Nadogradnja perfomansi sistema daljinskog grijanja u Evropi
engleski njemački bosanski danski hrvatski italijanski litvanski poljski holandski

Sistem daljinskog grijanja grada Tuzla, Bosna i Hercegovina

Grad Tuzla sa oko 170.000 stanovnika smješten je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Sistem daljinskog grijanja grada Tuzla zasniva se na kogeneraciji (CHP) u Termoelektrani Tuzla (TE Tuzla), kojom upravlja JP Elektroprivreda BiH (EPBiH). Iz TE Tuzla toplinskom energijom se snabdijevaju grad Tuzla (220 MWth) i grad Lukavac (50 MWth). U bliskoj budućnosti planirano je i snabdijevanje grada Živinice toplotnom snagom od 70 MWth.

          

Trenutna snaga sistema daljinskog grijanja grada Tuzla je 220 MWth, sa projektovanim temperaturnim režimom 145/75°C za vanjsku temperaturu od -17°C i stalnim protokom fluida. Sistem daljinskog grijanja Tuzla se sastoji od 10 km magistralnog cjevovoda (DN600-DN250), dok oko 170 km granskih cjevovoda osigurava da toplina iz TE Tuzla stigne do potrošača. Oko 80% potrošača u gradu Tuzla je spojeno na sistem daljinskog grijanja Tuzla. Trenutno je instalirano oko 900 toplinskih podstanica. Veće podstanice (195 - 1.200 kW) snabdijevaju veće kvartove stambenih zgrada, dok druge (60 - 190 kW) snabdijevaju zgrade manje i srednje veličine, a manje podstanice (20 - 55 kW) snabdijevaju manje privatne stambene jedinice - kuće. Na sistemu daljinskog grijanja se nalazi 17 tačaka i 39 toplinskih podstanica za daljinski nadzor i upravljanje. Ukupna površina grijanja je 1.732.660 m2 sa 23.200 potrošača (90% stanova, ostali 10%). Sistemom daljinskog grijanja grada Tuzla upravlja javno preduzeće Grijanje Tuzla, koje je u vlasništvu grada Tuzla.

U proteklih 10 godina, veliki broj starih toplinskih podstanica je zamijenjen novim, a cirkulacione pumpe su zamijenjene sa elektronskim pumpama. Prepoznato je da bi sistem mogao biti efikasniji i ekonomičniji. Treba uzeti u obzir da je sistem daljinskog grijanja u ovom obliku u eksploataciji već 27 godina, a neki dijelovi sistema grijanja su stari i više od 35 godina. Da bi se postigao efikasniji i održiviji sistem daljinskog grijanja grada Tuzla, sljedeći zadaci su predmet daljeg unaprjeđenja i nadogradnje sistema daljinskog grijanja: bolje projektovanje rekonstruisanja i proširenja sistema daljinskog grijanja grada Tuzla, nadogradnja daljinskog nadzora i upravljanja, kao i uvođenje rješenja baziranih na obnovljivim izvorima energije u sistem daljinskog grijanja grada Tuzla.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back