Upgrade DH
Upgrade DH: Nadogradnja perfomansi sistema daljinskog grijanja u Evropi
engleski njemački bosanski danski hrvatski talijanski litvanski poljski holandski

Sistem daljinskog grijanja grada Tuzla, Bosna i Hercegovina

Grad Tuzla sa oko 170.000 stanovnika smješten je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Sistem daljinskog grijanja grada Tuzla zasniva se na kogeneraciji (CHP) u Termoelektrani Tuzla (TE Tuzla), kojom upravlja JP Elektroprivreda BiH (EPBiH). Iz TE Tuzla toplinskom energijom se snabdijevaju grad Tuzla (220 MWth) i grad Lukavac (50 MWth). U bliskoj budućnosti planirano je i snabdijevanje grada Živinice toplotnom snagom od 70 MWth.

          

Trenutna snaga sistema daljinskog grijanja grada Tuzla je 220 MWth, sa projektovanim temperaturnim režimom 145/75°C za vanjsku temperaturu od -17°C i stalnim protokom fluida. Sistem daljinskog grijanja Tuzla se sastoji od 10 km magistralnog cjevovoda (DN600-DN250), dok oko 170 km granskih cjevovoda osigurava da toplina iz TE Tuzla stigne do potrošača. Oko 80% potrošača u gradu Tuzla je spojeno na sistem daljinskog grijanja Tuzla. Trenutno je instalirano oko 900 toplinskih podstanica. Veće podstanice (195 - 1.200 kW) snabdijevaju veće kvartove stambenih zgrada, dok druge (60 - 190 kW) snabdijevaju zgrade manje i srednje veličine, a manje podstanice (20 - 55 kW) snabdijevaju manje privatne stambene jedinice - kuće. Na sistemu daljinskog grijanja se nalazi 17 tačaka i 39 toplinskih podstanica za daljinski nadzor i upravljanje. Ukupna površina grijanja je 1.732.660 m2 sa 23.200 potrošača (90% stanova, ostali 10%). Sistemom daljinskog grijanja grada Tuzla upravlja javno preduzeće Grijanje Tuzla, koje je u vlasništvu grada Tuzla.

U proteklih 10 godina, veliki broj starih toplinskih podstanica je zamijenjen novim, a cirkulacione pumpe su zamijenjene sa elektronskim pumpama. Prepoznato je da bi sistem mogao biti efikasniji i ekonomičniji. Treba uzeti u obzir da je sistem daljinskog grijanja u ovom obliku u eksploataciji već 27 godina, a neki dijelovi sistema grijanja su stari i više od 35 godina. Da bi se postigao efikasniji i održiviji sistem daljinskog grijanja grada Tuzla, sljedeći zadaci su predmet daljeg unaprjeđenja i nadogradnje sistema daljinskog grijanja: bolje projektovanje rekonstruisanja i proširenja sistema daljinskog grijanja grada Tuzla, nadogradnja daljinskog nadzora i upravljanja, kao i uvođenje rješenja baziranih na obnovljivim izvorima energije u sistem daljinskog grijanja grada Tuzla.