Upgrade DH
Upgrade DH: Nadogradnja perfomansi sistema daljinskog grijanja u Evropi
engleski njemački bosanski danski hrvatski italijanski litvanski poljski holandski

Upgrade DH projekat će pokrenuti i podržati procese poboljšanja i nadogradnje osam demo slučajeva sistema daljinskog grijanja u Evropi, i to u Bosni i Hercegovini, Danskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Litvaniji, Poljskoj i Holandiji. Ovo će biti osnova za primjenu sličnih procesa nadogradnje i u drugim gradovima.

Osnovne aktivnosti projekta Upgrade DH uključuju identifikaciju i prikupljanje informacija o primjerima najbolje prakse nedavno poboljšanjih/adaptiranih sistema daljinskog grijanja i najboljim instrumentima/alatima za analizu i rekonstrukciju sistema daljnskog grijanja, uključujući održive poslovne i organizacione modele; pružanje podrške procesu nadogradnje i poboljšanja odabranih sistema daljinskog grijanja; mjere jačanja osposobljenosti u oblastima nadogradnje sistema daljinskog grijanja i poslovnih i organizacionih modela, uključujući izradu nacionalnih i regionalnih akcionih planova. Uz sve navedeno radit će se kampanja podizanja imidža modernh sistema daljinskog grijanja.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back