Upgrade DH
Upgrade DH: Nadogradnja perfomansi sistema daljinskog grijanja u Evropi
engleski njemački bosanski danski hrvatski italijanski litvanski poljski holandski

Upgrade DH projekat će pokrenuti i podržati procese poboljšanja i nadogradnje osam demo slučajeva sistema daljinskog grijanja u Evropi, i to u Bosni i Hercegovini, Danskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj, Italiji, Litvaniji, Poljskoj i Holandiji. Ovo će biti osnova za primjenu sličnih procesa nadogradnje i u drugim gradovima.

Osnovne aktivnosti projekta Upgrade DH uključuju identifikaciju i prikupljanje informacija o primjerima najbolje prakse nedavno poboljšanjih/adaptiranih sistema daljinskog grijanja i najboljim instrumentima/alatima za analizu i rekonstrukciju sistema daljnskog grijanja, uključujući održive poslovne i organizacione modele; pružanje podrške procesu nadogradnje i poboljšanja odabranih sistema daljinskog grijanja; mjere jačanja osposobljenosti u oblastima nadogradnje sistema daljinskog grijanja i poslovnih i organizacionih modela, uključujući izradu nacionalnih i regionalnih akcionih planova. Uz sve navedeno radit će se kampanja podizanja imidža modernh sistema daljinskog grijanja.