Upgrade DH
Upgrade DH: Europos centralizuoto šilumos tiekimo tinklų veiklos atnaujinimas
anglų vokiečių bosnių danų kroatų italų lietuvių lenkų olandų

Projektas „Upgrade DH“ parems ir inicijuos aštuonių Europoje pasirinktų demonstracinių objektų atnaujinimo procesus, t.y. Bosnijoje ir Hercegovinoje, Danijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Olandijoje, bei numatys pagrindines gaires kitų miestų veiklos modernizavimui.

Pagrindinės projekto "Upgrade DH" veiklos apima geriausios praktikos pavyzdžių atrinkimą iš neseniai modernizuotų CŠT tinklų bei geriausių instrumentų / priemonių parinkimą, skirtų CŠT tinklų diagnostikai ir modernizavimui. Bus atliekami sekantys veiksmai: diegiamas inovatyvus verslas ir organizaciniai modeliai, remiami pasirinkti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimo procesai, organizuojamas priemonių, susijusių su centralizuoto šilumos tiekimo atnaujinimu, didinimas, diegiami finansavimo ir verslo modeliai, taip pat bus parengti nacionaliniai ir regioniniai veiksmų planai.
Be to, bus vykdomas šiuolaikinių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų įvaizdžio kėlimas

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back