Upgrade DH
Upgrade DH: Europos centralizuoto šilumos tiekimo tinklų veiklos atnaujinimas
anglų vokiečių bosnių danų kroatų italų lietuvių lenkų olandų

Šalčininkai, Lietuva

Šalčininkų rajono savivaldybė yra įsikūrusi Vilniaus apskrities pietrytinėje dalyje, Baltarusijos pasienyje. Rajono plotas 1491,4 kv. km. Administracinis centras - Šalčininkai, 45 km nuo Vilniaus, Lietuvos sostinės. 2018 m. duomenimis, Šalčininkų rajone užregistruotos 428 smulkaus ir vidutinio verslo bendrovės. Mieste gyvena apie 7000 gyventojų.

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ tiekia šilumos energiją gyventojams bei įstaigoms Šalčininkų rajone. Bendrovė savarankišką veiklą vykdo nuo 2000 m. Pagrindinis akcininkas yra Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, kuriai priklauso 100 proc. visų bendrovės akcijų. Bendras katilinėse instaliuotas galingumas – 51,040 MW. 2017 m. pagaminta 39,2 GWh šilumos energijos, patiekta vartotojams – 29,5 GWh. Šiluma aprūpinami 2200 vartotojai, iš kurių 97 proc. sudaro buitiniai vartotojai. Bendrovėje dirba daugiau negu 70 darbuotojų.

TDidžiausią dalį kuro balanse 2017 m. sudarė skiedros - 74 proc., iškastinis kuras – 14,4 proc., malkinės medienos – 11,6 proc. Aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama 18,7 km ilgio šilumos tinklais, kurie buvo pakloti 1980-1990 metais ir yra eksploatuojami ilgiau nei 20-30 metų. Šie vamzdynai buvo klojami pagal pasenusias normas, daugelyje vietų tinklų izoliacija yra sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų. 2017 m. technologiniai nuostoliai tinkluose sudarė 24 proc. nuo pagamintos šilumos kiekio.

Pagrindiniai CŠT iššūkiai:

  • šilumos tiekimo tinklų būklė reikalauja atnaujinimo. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra sukritusi ir skatina išorinę vamzdynų koroziją. Pagrindiniai faktoriai, darantys įtaką šilumos praradimams tinkluose, yra vamzdynų eksploatavimo trukmė, paklojimo kokybė bei tinklų eksploatacijos sąlygos;
  • Investicijų trukumas;
  • Dideli šilumos praradimai tinkluose neleidžia patikimai ir efektyviai tenkinti vartotojų šilumos poreikių. Projekto įgyvendinimo metu Bendrovė kreips ypatingą dėmesį į CŠT tinklų modernizavimo būtinumą, tokiu būdu siekiant pagerinti šilumos tiekimo efektyvumą.

Iškelti tikslai ir esamos CŠT sistemos modernizavimo priemonės

Šilumos praradimai tinkluose gali būti sumažinti pakeičiant dalį nusidėvėjusių vamzdynų. Nepakankama CŠT tinklų būklė ir nepatikimas šilumos tiekimas gali kelti abejonių dėl centralizuoto šilumos tiekimo ateities, o vartotojai gali pasirinkti alternatyvius šilumos tiekimo šaltinius.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back