Upgrade DH
Upgrade Dh: Upgrading the Performance of District Heating Networks in Europe
engelsk tysk bosnisk dansk kroatisk italiensk litauisk polsk nederlandsk

Upgrade DH projektet vil igangsætte og understøtte opgradering af otte fjernvarme demonstrationsprojekter i Europa fordelt på byer i følgende lande: Bosnia-Herzegovina, Danmark, Croatien, Tyskland, Italien, Lithuaen, Polen og Holland. Projektet vil danne grundlag for at udbrede tilsvarende opgraderinger til andre byer.

Kerneaktiviteterne i Upgrade DH projektet omfatter oversigt over bedste praksis eksempler på byer med fjernvarmenet, der fornyligt er blevet opgraderet, og eksempler på brug af bedste praksis metoder til at diagnosticere og opgradere fjernvarmenet. Der vil blive anvendt innovative forretningsmodeller i opgraderingsprocessen i de udvalgte fjernvarmenet som støttes. Yderligere vil der være fokus på vidensopbygning indenfor fjernvarme opgradering, forretningsmodeller og organisering af arbejdet og nationale/regionale udbygningsplaner vil blive gennemgået. Endvidere vil der være fokus på kampagner som kan forbedre image for moderne fjernvarmesystemer.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back