Upgrade DH
Upgrade DH: Unaprjeđivanje centraliziranih toplinskih sustava u Europi
engleski njemački bosanski danski hrvatski talijanski litavski poljski nizozemski

Sisku, Hrvatska

Ciljani grad UpgradeDH projekta u Hrvatskoj je Sisak. Grad se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji, jugoistočno od glavnog grada Zagreba. Sisak je administrativno, kulturno i povijesno središte županije, kao i jedna od najvećih riječnih luka te jedan od najvećih industrijskih gradova u Hrvatskoj. Ukupan broj stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, bio je 47 768. Od toga, 33 322 žive u samom gradu. U projektu, Sisak ne sudjeluje kao partner, ali daje podršku konzorciju putem pisma potpore.

Picture source

Što se tiče opskrbe toplinom, dijelovi grada su pokriveni distribucijskom mrežom centraliziranog toplinskog sustava kojom upravlja HEP Toplinarstvo, sestrinska tvrtka najveće hrvatske energetske tvrtke, HEP Grupe. Sveukupno, 4139 potrošača je spojeno na mrežu centraliziranog toplinskog sustava, od kojih su 86 industrijski potrošači. Stoga se ovim sustavom distribuira i para za industrijske potrebe. Toplina se proizvodi u kogeneracijskom postrojenju sa instaliranim električnim kapacitetom od 420 MWel. Uz to, postoji i kotao sa instaliranim kapacitetom 120 MWth koji opskrbljuje odvojenu distribucijsku mrežu, a plan je u skoroj budućnosti spojiti ta dva sustava. Ukupna grijana površina kućanstava je 229 159 m2, dok za ostale korisnike (uglavnom industriju) je 3800 m2. Oba proizvodna postrojenja koriste prirodni plin kao energent te su u vlasništvu HEP-a. 2017. godine je u pogon pušteno i kogeneracijsko postrojenje na biomasu snage 10 MWth. Ukupna potrošnja topline u 2014. godini je bila 66,77 GWh. Jedan od najvećih problema centraliziranih toplinskih sustava u cijeloj Hrvatskoj su toplinski gubici u distribucijskoj mreži. Zbog starih i neučinkovitih cijevi, prosječni toplinski gubici u toplovodima HEP Toplinarstva iznose oko 14% do za parne sustave su znatno veći te iznose 35-40%. Gubici se javljaju zbog visokih temperatura u toplovodu, koje su često preko 100°C, ali i zbog propuštanja vode kroz cijevi. Stoga, postoji velika potreba za obnovu distribucijske mreže centraliziranih toplinskih sustava, kao i proizvodnih postrojenja u smislu smanjenja korištenja fosilnih goriva te smanjenja temperaturnog režima u mreži

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back