Upgrade DH
Upgrade DH: Verbetering van de prestaties van stadsverwarmingssystemen in Europa
Engels Duits Bosnisch Deens Kroatisch Italiaans Litouws Pools Nederlands

Purmerend, Nederland

De stad Purmerend ligt in een kleine provincie in het noorden van Nederland, dicht bij Amsterdam, en heeft ongeveer 80.000 inwoners. Het stadsverwarmingsbedrijf, belast met de warmteproductie, is Stadsverwarming Purmerend (SVP) en ongeveer 75% van de gebouwen in de stad zijn aangesloten op het stadsverwarmingsnetwerk van Purmerend. De lengte van het netwerk bedraagt ongeveer 600 km en de warmteproductie is afkomstig van drie productiefaciliteiten; een biomassa-gestookte productie-eenheid die 80% van de warmteproductie verzorgd en twee gasgestookte warmtekrachtinstallaties, hoofdzakelijk gebruikt voor reservecapaciteit.

Vanwege de vele dijken en kanalen in Purmerend wordt het netwerk gebouwd met behulp van een speciale strategie. Het hoofdnetwerk, dat bijna kan worden beschouwd als een transmissiesysteem, levert warmte aan een aantal substations. Deze onderstations bevinden zich meestal in een gebied dat wordt ingesloten door dijken. Een substation voorziet typisch 200 tot 500 klanten. Een andere specialiteit is levering van stadsverwarming aan woonboten.

Biomassa faciliteit (44MW)

Het vermogen van de biomassa-installatie is 44 MWth en gebruikt jaarlijks ongeveer 100.000 ton biomassa, terwijl de aardgasinstallaties een vermogen van 79 MW en 22 MW hebben. De warmtevraag en -productie van de stadsverwarming varieert gedurende het jaar, omdat in de winterperiode de warmte wordt gebruikt voor verwarming en warm water, terwijl deze in de zomer alleen wordt gebruikt voor warm water. De piekvraag kan dan variëren van 150 - 20 MW, afhankelijk van de buitentemperatuur. De toevoertemperatuur in het netwerk is gemiddeld 94 graden, terwijl de retourtemperatuur 50 graden is. Het totale aantal substations in het netwerk is 25.729 en de totale hoeveelheid warmte geleverd door de stadsverwarming is 345.058 MWh, terwijl het jaarlijkse verbruik ongeveer 260.000 MWh is. De maximale piekbelasting was 131 MW in 2016.

Biomassa (houtsnippers)

De belangrijkste uitdagingen zijn de wisselende piekbelastingen die kunnen optreden, wat leidt tot veel reservecapaciteit. Een andere uitdaging is de hoge temperatuurregimes op zowel de aanvoer- als de retourtemperatuur, wat leidt tot een hoog percentage warmteverlies in het netwerk. Om het DH-netwerk te optimaliseren, zijn verschillende renovaties in het stadsverwarmingsnet uitgevoerd door oude leidingen te vervangen door nieuwe, moderne vooraf geïsoleerde pijpleidingen. Dit heeft geleid tot 10% minder warmteverliezen, watervoorziening met 50% en ongeplande service met 84%. Er zijn nog meer manieren om de efficiëntie te verbeteren, omdat het temperatuurregime hoog is, dus het kan worden verlaagd door een TERMIS-mastermodel te maken met een "Flow temperature optimization model" (FTO). Het FTO-model kan de minimale inlaattemperatuur in het netwerk berekenen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de verbruikers minstens van hun minimale aanvoertemperatuur verzekerd zijn. Het TERMIS retourtemperatuurmodel kan de koeling van het retourwater optimaliseren door consumenten met onvoldoende koeling van het retourwater, te identificeren, waardoor het stadsverwarmingsbedrijf actie kan ondernemen via bijvoorbeeld stimulerende maatregelen. Purmerend is echter een efficiënte stadsverwarming in Nederland, gebruikmakend van lokale CO₂-neutrale bronnen in de productie met een breed netwerk en veel aangesloten klanten.

Purmerend (SVP) overweegt de bouw van een nieuw biomassacentrale in de nabije toekomst.

TERMIS Master model of Purmerend DH network.

We ask you to agree to the use of cookies and analysis tools to anonymously evaluate the use of our website so that we can make your visit to our website as comfortable as possible and further improve our services

For more info, please see our Privacy Policy.

Edit settings

You can disable the following optional tracking tools:

necessary (session) cookies for the operation of the website
Matomo web analytics service
Youtube Player Service

back