Upgrade DH
Upgrade DH: Unaprjeđivanje centraliziranih toplinskih sustava u Europi

Novosti i događanjaPrvi sastanak UpgradeDH projekta
engleski njemački bosanski danski hrvatski talijanski litavski poljski nizozemski

Prvi sastanak UpgradeDH projekta

München, Njemačka
03.-04.05.2018


Prvi sastanak UpgradeDH projekta se održao u Münchenu 03. i 04.05.2018. godine. Sastanak je vodio koordinator projekta WIP, a glavne teme su bile planiranje radnog programa za sljedeće tri godine sa fokusom na aktivnosti u sljedećih 6 mjeseci. Prvi sastanak je bio zatvorenog tipa, samo za projektne partnere.